ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯುದ್ಧಭೂಮಿ

  1. ಕದನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ,ರಣರಂಗ,ಸೇನಾಮುಖ, ದುರ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ