ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯುದ್ಧಭೂಮಿ

  1. ಕದನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ,ರಣರಂಗ,ಸೇನಾಮುಖ, ದುರ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ