ಕದನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕದನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ

  1. ರಣರಂಗ,ಯುದ್ಧಭೂಮಿ,ಸೇನಾಮುಖ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ