ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಟು

 1. ಸೌಂದರ್ಯ,ಚೆಲುವು,ಚೆನ್ನು,ಕೋಲ,ಅಣ,ಅಲಂಪು
 2. ಇಳಿಲು,ನಿರತೆ,ಸಮಂತು,ಮಾಸರ,ಹೊಂಪು,ಗಾಡಿ
 3. ಚೆಲುವು,ಚೆಲುವಿಕೆ,ಎಸಕ,ನೆಟ್ಟಿ,ಹಸನು,ಅಲ್ಲಣಿ,ಅಲ್ಲಣಿಗೆ
  ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಟು

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಟು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಟು

 1. ಮೀಟಾದ ಹೆಂಗಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಟು

 1. ಮೀಟು ಮೀನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಟು

 1. ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಮೀಟು ; ಮೀಟುಗೋಲು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಟು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಟು

 1. ಮೀಟಾದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಟು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮೀಟು&oldid=532417" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ