ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಸಕ

 1. ಕೊಲ್ಲಣಿಗೆ, ಗೆಯ್ಮೆ, ಗೆಯ್ತ
  _____________________
  ಆತನ ಎಸಕ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ; ಆತನ ಎಸಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೂ ಪಾಲಿದೆ
  _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಸಕ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಸಕ

 1. ಎಸಕಪದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಸಕ

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಸಕ

 1. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಎಸಕವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ; ಎಸಕಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಸಕ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಸಕ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಎಸಕ&oldid=532346" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ