ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲೆ

 1. ಬೆಟ್ಟ,ಪರ್ವತ,ಗಿರಿ
  ಮಲೆನಾಡು; ಮಲೆ ಕುಡಿಯ ; ಮಲೆಕೋಡು; ಮಲೆಗ; ಮಲೆಜೇನು
  _________________
  _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲೆ

 1. ಮಲೆಯಲು ಬಂದವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲೆ

 1. ಮಲೆತು ನಿಂತ ವರು; ಮಲೆಗೆಯ್ಯು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲೆ

 1. ಮಲೆಪು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲೆ

 1. ಮಲೆತವರನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿದರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮಲೆ&oldid=670806" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ