ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮದ್ಯಪಾನವಿಲ್ಲದ

  1. ಪಾನನಿರೋಧವಿರುವ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ