ಮದ್ಯಪಾನವಿಲ್ಲದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮದ್ಯಪಾನವಿಲ್ಲದ

  1. ಪಾನನಿರೋಧವಿರುವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ