ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

dry

 1. ತಾರು,ಬರೆ,ಬಱೆ,ಅರು,ಅಂಬು,ಅದುರು,ಅರಕೆಗೊಳ್,ಒಣಗಿಕ್ಕು,ಒಣಗು,ಒಣಗಿಲು,ಗಾರುಗೆಡು,ಗಾರುಗಿಡು,ಗಾರುಂಗೆಡು,ಎಡೆಯಾರು,ಈಂಚುವೋಗು,ಇಂಚೆವೋಗು,ಈಚುವೋಗು,ಕಟ್ಟೆಹಾಯ್,ಕಟ್ಟೆಹೋಗು,ತಟ್ಟಾರು,ತಟ್ಟಾರಿಸು,ಒಣಗಿಸು,ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹರವು
 2. ಬತ್ತಿಸು,ಇಂಗಿಸು, ಆಱಿಸು

dry

 1. ಒಣ,ತಾರಡಿ,ಗಾರು,ತರಗು,ತರಳು,ಬರಲು,ಇಂಗಲು,ಕೀಚು,ಬಱಲು,ಬರ್ಲು,ಬರ‍್ಲು
 2. ಶುಷ್ಕ,ಬರಡು, ಆಱ್, ಆಱು, ಈಂಚು,ಈಚು,
 3. ತೇವವಿಲ್ಲದ,ಪಸೆಯಿಲ್ಲದ,ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ,ನೀರಿಲ್ಲದ,ಬತ್ತಿದ
 4. ಬಾಯಾರಿದ,ದಾಹದ
 5. ಭಾವರಹಿತ,ಭಾವವಿಕಾರ ರಹಿತ
 6. ನೀರಸ,ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿಲ್ಲದ,ನಿಸ್ಸಾರ,ಸಪ್ಪೆ
 7. ಮದ್ಯಪಾನವಿಲ್ಲದ,ಪಾನನಿರೋಧವಿರುವ
 8. (ಮದ್ಯದ)ಸಿಹಿ ಕಳೆದ

dry

 1. ಒಣಕಲು,ಒಣಗಿರುವಿಕೆ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=dry&oldid=627956" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ