ಪಾನನಿರೋಧವಿರುವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾನನಿರೋಧವಿರುವ

  1. ಮದ್ಯಪಾನವಿಲ್ಲದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ