ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಓಡ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. _______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. ಓದದಿದ್ದರೂ ಹಾಳೆ ಮಗುಚುತ್ತಾ ಕುಳಿ ತಿದ್ದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೆದುರಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಮಗುಚಿ ಬಿತ್ತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. ಕಯ್ಯನ್ನು ಮಗುಚಿ ಇರಿಸು; ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಗುಚು

 1. ಹಿಂದಿರುಗಿಸು,ಮರಳಿಸು
 2. ಹಿಂದಿರುಗು,ಮರಳು
 3. ಸುತ್ತು,ತಿರುಗು
 4. ತಳಮೇಲು ಮಾಡು,ಅಡಿಮೇಲು ಮಾಡು
 5. ಅಡಿಮೇಲಾಗು,ಬೋರಲಾಗು
 6. ಕವಿ,ಆವರಿಸು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮಗುಚು&oldid=532453" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ