ಮರಳು

 1. ಉಸುಕು ಸಿಕತ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 
ಮರಳು

ಮರಳು

 1. ಮರಳುಗಳ ತಂಡ
  _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. devil, en:devil
 2. apparition,en: apparition

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರಳು

 1. ನೀರು ಮರಳುತ್ತಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರಳು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರಳು

 1. __________ಒಂಟೆಗಳು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ _______

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರಳು

 1. ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಹುಡುಗ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರಳು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮರಳು&oldid=674181" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ