ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕು

 1. ಉಗ್ಗು,ತೊದಲು,ತೊದಲುತ್ತ-ಹೇಳು,ಬಿಕ್ಕುತ್ತ-ಹೇಳು,ಗದ್ಗದಿಸು,ತಡವರಿಸು,ಉಗ್ಗು,ತೊದಲು
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕು

 1. ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕು

 1. ಅವನು ಬಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ; ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕು

 1. ಅಶ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಅವಳು ಬಿಕ್ಕುವುದು ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕು

 1. ಬಿಕ್ಕಳಿಸು
 2. ಮೇಲುಸಿರು ಬಿಡು,ಏದುಸಿರು ಬಿಡು
  _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:

ಬಿಕ್ಕು

 1. ಬಿಕ್ಕಲು
 2. ದುಃಖ,ಸಂಕಟ
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಿಕ್ಕು&oldid=384605" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ