ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರೆ

  1. ಸುಟ್ಟಗಾಯ,ಸುಡುಗಾಯ
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರೆ

  1. ಬರೆತ ಬಾಯಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರೆ

  1. ಬರೆಹಾಕು; ಬರೆ ಎಳೆ; ಬರೆಕೊಡು; ಬರೆಕೋಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರೆ

  1. ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಬರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರೆ

  1. ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬರೆ&oldid=655174" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ