ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರಲಿರುವ-ವಿಧಿ

  1. (ಮುಂದೆ)ಬರಲಿರುವ-ಭವಿಷ್ಯ,ಬರಲಿರುವ-ಯೋಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ