ಬರಲಿರುವ-ಭವಿಷ್ಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರಲಿರುವ-ಭವಿಷ್ಯ

  1. (ಮುಂದೆ)ಬರಲಿರುವ-ಯೋಗ,ಬರಲಿರುವ-ವಿಧಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ