ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರಲಿರುವ-ಯೋಗ

  1. (ಮುಂದೆ)ಬರಲಿರುವ-ಭವಿಷ್ಯ,ಬರಲಿರುವ-ವಿಧಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ