ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು,(ಹೆದರಿ)ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ,ಹಿಂಜರಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ