ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ

  1. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು,ವಾಪಸಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ