ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ತಂಡ,ಗುಂಪು,ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ,ದಳ,ಕಕ್ಷಿ,ಪಕ್ಷ,ಕೂಟ
    ___________________
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ಪಂಗಡವಾದವರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ನಮ್ಮ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನಯ್ದು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪಂಗಡ&oldid=532650" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ