ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ತಂಡ,ಗುಂಪು,ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ,ದಳ,ಕಕ್ಷಿ,ಪಕ್ಷ,ಕೂಟ
    ___________________
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ಪಂಗಡವಾದವರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಂಗಡ

  1. ನಮ್ಮ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನಯ್ದು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪಂಗಡ&oldid=532650" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ