ತಂಡ

 1. ಗುಂಪು,ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ,ದಳ,ಪಂಗಡ,ಕಕ್ಷಿ,ಪಕ್ಷ,ಕೂಟ
  ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ದಾರಿ ಸರಿಮಾಡಲು ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ತಂಡ ತಂಡವಾಗಿ ಬರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ತಂಡಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ಹುಡುಗರ ತಂಡ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ತೋಳಗಳ ತಂಡ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿವೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ಎರಡು ತಂಡಗಳೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಸೋತಿತು?; ತಂಡಗೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಡ

 1. ಬಯಲಾಟದವರ ತಂಡ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಂಡ&oldid=531985" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ