ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟು

  1. ನಿಲವು,ಬಾಗಿಲು,(ತೊಲೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟು)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ