ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸು

  1. ನಿದ್ರೆಮಾಡು,ಮಲಗು,ನಿದ್ರಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ