ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿದ್ರೆಮಾಡು

  1. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸು,ಮಲಗು,ನಿದ್ರಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ