ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿದ್ರಿಸು

  1. ನಿದ್ರೆಮಾಡು,ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸು,ಮಲಗು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ