ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಲುಗು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಲುಗು

 1. ನಲುಗಿದ ಕೂದಲು; ನಲುಗಿದ ಉಡುಪು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಲುಗು

 1. ನಲುಗಿದ ಉಡುಪು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಲುಗು

 1. ಅಲ್ಲಾಡು,ಅಲುಗು
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಲುಗು

 1. ಸುಕ್ಕು ಸುಕ್ಕಾಗು,ಮುದುರು
  _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಲುಗು

 1. ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿ ನಲುಗದಂತೆ ತರಬೇಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಲುಗು

 1. ಕಂಪನ,ಪಲುಕು
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಲುಗು

 1. ಕೊರಗು,ಸೊರಗು
 2. ಒಯ್ಯಾರ ಮಾಡು,ಬಳುಕು
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನಲುಗು&oldid=380793" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ