ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧೂಳು ಉದುರಿಸು

  1. ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸು,ಧೂಳು ಜಾಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ