ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧೂಳು ಜಾಡಿಸು

  1. ಧೂಳು ಉದುರಿಸು,ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ