ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. ಆತ ಬರುವಾಗ ಆಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಕರೆಯಲು ತೊಡಗಿದ್ದಳು
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. ಬಂದೊಡನೆಯೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಕೂಟವನ್ನು ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. ಪ್ರಾರಂಭಿಸು,ಮೊದಲು ಮಾಡು
  ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕು
  ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗು ; ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ತೊಡಗು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಗು

 1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ

ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಪದಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ತೊಡವು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೊಡಗು&oldid=572658" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ