ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸು

  1. ಸ್ಥಾಪಿಸು,ಹೂಡು,ತೆರೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ