ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಬಾಗು,ಕುಗ್ಗು,ಕುಸಿ,ತಲೆಬಗ್ಗಿಸು,ಸೊರಗು
    ಜೋಲಾಡು; ಜೋಲುಗಿವಿ; ಜೋಲುಮೋರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋತಾಡು; ಜೋಲಾಡು; ಜೋತುಬೀಳು; ಗೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಜೋಲುವ ಹುಡುಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋತುಬೀಳು; ಜೋತುಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋಲುಗರುಳು; ಜೋಲುದೊಗಲು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋತುಬೀಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋಲುತುಟಿ, ಜೋಲುತುರುಬು, ಜೋಲಾಡು; ಜೋಲು ಕಿವಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋಲಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋಲು ಮೋರೆ; ಜೋತುಬೀಳು

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಜೋಲು&oldid=532610" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ