ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಬಾಗು,ಕುಗ್ಗು,ಕುಸಿ,ತಲೆಬಗ್ಗಿಸು,ಸೊರಗು
    ಜೋಲಾಡು; ಜೋಲುಗಿವಿ; ಜೋಲುಮೋರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋತಾಡು; ಜೋಲಾಡು; ಜೋತುಬೀಳು; ಗೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಜೋಲುವ ಹುಡುಗ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋತುಬೀಳು; ಜೋತುಹಾಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋಲುಗರುಳು; ಜೋಲುದೊಗಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋತುಬೀಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋಲುತುಟಿ, ಜೋಲುತುರುಬು, ಜೋಲಾಡು; ಜೋಲು ಕಿವಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋಲಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲು

  1. ಜೋಲು ಮೋರೆ; ಜೋತುಬೀಳು

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಜೋಲು&oldid=532610" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ