ಕೋವೆ

  1. ರಂಧ್ರ,ತೂತು,ಡೊಗರು,ಸಂದು,ತೊಳೆ,ತೊರಳೆ,ತೂಬು,ಇಡುಪು
    ಹುತ್ತದ ಕೋವೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋವೆ

  1. ಕೋವೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋವೆ

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋವೆ

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋವೆ

  1. ಈ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಕೋವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡ ಲಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋವೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೋವೆ&oldid=578649" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ