ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು

 1. ________________
  ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ತೂತಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. recess, en:recess
 2. rent, en:rent

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು

 1. ತೂತಾಗು, ತೂತು ಕೊರೆ, ತೂತು ಮಾಡು; ತೂತು ಕೆಡಹು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು

 1. ತೂತು ಕೊರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು

 1. ತೂತು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು

 1. ತೂತಾಗು; ತೂತುಮಾಡು; ಕೊಡದಲ್ಲಿ ತೂತಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋರಿಹೋಗಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೂತು&oldid=532221" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ