ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆನಾಳು

  1. ಸೆಲವು,ಬೀಡು,ಬಿಡುವು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ