ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ___ವಿರಾಮ_____________
  ________________
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಆ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುವು ಕೂಟ್ಟು ಬರೆಯಿರಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ; ಆತನಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಆಕೆಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಬಿಡುವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುವು ದೊರೆತಿತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಿಡುವು&oldid=658684" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ