ಬಿಡುವು

 1. ___ವಿರಾಮ_____________
  ________________
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಆ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುವು ಕೂಟ್ಟು ಬರೆಯಿರಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ; ಆತನಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಆಕೆಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಬಿಡುವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುವು ದೊರೆತಿತು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವು

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಿಡುವು&oldid=658684" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ