ಕೂರು

 1. ಪ್ರೀತಿ,ಪ್ರೇಮ,ಅಕ್ಕರೆ,ಒಲವು,ಒಲುಮೆ,ವಾತ್ಸಲ್ಯ,ಮಮತೆ,ಆರುಮೆ,ಕಾದಲು,ಕಾದಲ್ಮೆ, ಕೂರ‍್ಮೆ, ಕೂರ‍್ಪು, ಮುಚ್ಚಟೆ, ಅಕ್ಕಜ
  ಕೂರೂ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. ಕೂರಾಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. ಕೂರ‍್ಗತ್ತಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. ಕೂರ‍್ತು ಕೊಟ್ಟ ಒಸಗೆ; ಕೂರದೆ ಬರೆದ ಬರಹ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. ಕೂರುಗೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. ಕೂರ‍್ಗತ್ತಿ, ಕೂರಲಗು; ಕೂರುಗುರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. ಕೂತು ಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. ಕೂರುಗಲ್ಲು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರು

 1. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೂರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೂರು&oldid=532469" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ