ಅಕ್ಕಜ

  1. ಪ್ರೀತಿ,ಪ್ರೇಮ,ಅಕ್ಕರೆ,ಒಲವು,ಒಲುಮೆ,ವಾತ್ಸಲ್ಯ,ಮಮತೆ,ಆರುಮೆ,ಕಾದಲು,ಕಾದಲ್ಮೆ, ಕೂರು, ಕೂರ‍್ಮೆ, ಕೂರ‍್ಪು, ಮುಚ್ಚಟೆ
    ಅವನನ್ನು ಅಕ್ಕಜ ಮಾಡ ಬೇಡ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English:
  1. love, en:love
  2. awe,en: awe

ಅಕ್ಕಜ

  1. ಅಕ್ಕಜದ ಮಾತು
  2. ಅೞ್ಕಜ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕ್ಕಜ

  1. ಅಕ್ಕಜಗೊಳ್ಳು; ಅಕ್ಕಜ ಪಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಬೇರೆ ಪದಬರಿಗೆಗಳು

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕ್ಕಜ (ದೇ) ೧ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ೨ ಆಶ್ಚರ್ಯ ೩ ಪ್ರೀತಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಕ್ಕಜ&oldid=670541" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ