ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡು

 1. ಕಠಿನ,ಉಗ್ರ,ಕಟ್ಟು,ಕೊಟ್ಟ
  ಕಡುಬಣ್ಣ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡು

 1. ಕಡು ಬಿಲ್ಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡು

 1. ಕಡುಕೆಂಪು, ಕಡುಹಸುರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡು

 1. ಕಡುಬಳಲು; ಕಡುಬೆಳೆ; ಕಡುಮಿಂಚು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡು

 1. ಕಡುಮುಳಿಸು, ಕಡುಕೇಡು, ಕಡುಬಡವ, ಕಡುಬಿಸಿಲು
 2. ಕಟ್ಟ, ಕಟ್ಟು, ಕಡಿ, ಕಡದು, ಕಡಿದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡು

 1. ಕಡುಕಪ್ಪು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡು

 1. ಕಡುಸಿಡಿಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡು

 1. ಕಡುಕೆಂಪು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡು

 1. ಕಡುಕಂಗೆಡು; ಕಡು ಗೆಯ್ಯು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಡು&oldid=566872" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ