ಕಟ್ಟಳೆ

  1. ಕಾನೂನು,ಕಾಯ್ದೆ,ಶಾಸನ,ಕಟ್ಟಲೆ,ಗೊತ್ತು
    ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಳೆ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಳೆ

  1. ಇಶ್ಟು ದಿವಸವೂ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಳೆ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಳೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಳೆ

  1. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಳೆ ಹಾಗಿತ್ತು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಳೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಳೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಟ್ಟಳೆ&oldid=532270" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ