ಏರಿಕೆ

  1. ಹೆಚ್ಚಳ,ಬಡತಿ
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿಕೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿಕೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿಕೆ

  1. ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿಕೆ

  1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿಕೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಏರಿಕೆ&oldid=532534" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ