ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವವನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವವನು

  1. (ಪ್ರಾಣಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ)ಪೋಷಕ,ಪಾಲಕ,ನಿರ್ವಾಹಕ,ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ,ಕಾವಲುಗಾರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ