ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇರ್ಕೆವನೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇರ್ಕೆವನೆ

  1. ಬೀಡು
    ನುಡಿ ಸಲೆ ನನ್ನಿಗಿರ್ಕೆವನೆಯಾದುದು... (ಅಂಡಯ್ಯನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ)
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: