ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿ

 1. ನನ್ನಿ ಮಾತು; ನನ್ನಿಯನ್ನೇ ನುಡಿಯಿರಿ; ನನ್ನಿಕಾರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿ

 1. ನನ್ನಿಕೊಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿ

 1. ನಣ್ಮೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮವಾಚಕಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ನಿಜ ; ದಿಟ
 2. ಪ್ರೀತಿ ; ಒಲುಮೆ

ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಪದಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ನನ್ನಿಕೊಳ್
 2. ನನ್ನಿಕಾರ

ಉಚ್ಛಾರಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಡಿಯ:nanni.ogg

ಭಾಷಾ೦ತರಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. truth , en:truth.
 2. actual, en:actual
 3. affection, en:affection

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನನ್ನಿ&oldid=654848" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ