ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಂದ್ರಜಾಲ

  1. ಯಕ್ಷಿಣಿ,ಜಾದು,ಗಾರುಡಿ,ಕೈಚಳಕ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಂದ್ರಜಾಲ

  1. ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: