ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಸೆ ತೋರಿಸು

  1. ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡು,ಬಯಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ