ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡು

  1. ಆಸೆ ತೋರಿಸು,ಬಯಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ