ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು

  1. ,ಓರಣ, ಒಪ್ಪ , ವಯಿನು
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು

  1. ಅವನ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ದೇ) ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವಲ್ಲಿ ಅಣಿ ಬರುವಂತೆ ಅಚ್ಚನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ದೇ) ೧ ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಜವಿನು ೨ ಓರಣ