ಒಪ್ಪ

  1. ಒಪ್ಪಗೆಡು; ಒಪ್ಪಗುಂದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪ

  1. ಒಪ್ಪಗೆಯ್ಯು; ಒಪ್ಪವಿಕ್ಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪ

  1. ಮನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪ ಓರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪ

  1. ಒಪ್ಪಗೆಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪ

  1. ಒಪ್ಪ ಗೆಡು, ಒಪ್ಪಗುಂದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒಪ್ಪ&oldid=654033" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ