ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

connecting rod

  1. ಬಿಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುಬೆಣೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗುಬೆಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸರಳು,ಕೂಡುಸಳಿ,ಕೂಡುಸರಳು
 
ಕೂಡುಸರಳು
 
ಆಡುಬೆಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡುಸರಳಿನ ಚಿತ್ರ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=connecting_rod&oldid=625734" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ