ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಳಪುಗಪ್ಪಿನ

  1. ಮಿರುಗುಕಪ್ಪಿನ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ