ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಳಪುಗಪ್ಪಿನ

  1. ಮಿರುಗುಕಪ್ಪಿನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ