ಮಿರುಗುಕಪ್ಪಿನ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿರುಗುಕಪ್ಪಿನ

  1. ಹೊಳಪುಗಪ್ಪಿನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ