ಹೊರಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ

  1. ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ